BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

TYT TÜRKÇE

NOTLARI BURADA!

1 - Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler

2 - Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler

3 - Sözcükte Anlam

4 - Söz Yorumu

5 - Deyim ve Atasözü

6 - Cümlede Anlam

7 - Paragrafta Anlam

7.1 - Paragrafta Anlatım Teknikleri

7.2 - Paragrafta Konu-Ana Düşünce

7.3 - Paragrafta Yapı

7.4 - Paragrafta Yardımcı Düşünce

8 - Ses Bilgisi

9 - Yazım Kuralları

10 - Noktalama İşaretleri

11 - Sözcükte Yapı

12 - Sözcük Türleri

12.1 - İsimler

12.2 - Zamirler

12.3 - Sıfatlar

12.4 - Zarflar

12.5 - Edat – Bağlaç – Ünlem

13 - Fiil, Ek Fiil, Fiilimsi

14 - Sözcük Grupları

15 - Cümlenin Ögeleri

16 - Cümle Türleri

17 - Anlatım Bozukluğu