BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

TYT MATEMATİK

NOTLARI BURADA!

1 - Mantık

2 - Temel Kavramlar

3 - Sayı Basamakları

4 - Bölme ve Bölünebilme

5 - EBOB – EKOK

6 - Rasyonel Sayılar

7 - Basit Eşitsizlikler

8 - Mutlak Değer

9 - Asal Sayılar

10 - Üslü Sayılar

11 - Köklü Sayılar

12 - Çarpanlara Ayırma

13 - Oran Orantı

14 - Denklem Çözme

15 - Problemler

15.1 - Sayı Problemleri

15.2 - Kesir Problemleri

15.3 - Yüzde Kar Zarar Problemleri

15.4 - Karışım Problemleri

15.5 - Grafik Problemleri

15.6 - Yaş Problemleri

15.7 - İşçi Problemleri

15.8 - Kar Zarar Problemleri

15.9 - Hız Problemleri

16 - Kümeler

17 - Kartezyen Çarpım

18 - Fonskiyonlar

19 - Polinomlar

20 - 2.Dereceden Denklemler

21 - Permütasyon ve Kombinasyon

22 - Olasılık

23 - İstatistik