SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme Faruk SARTIK – Ömer Faruk SEZGİN Adi Ortaklığı (sözleşmede bundan sonra “KAMPÜSLÜ” olarak anılacaktır) ile www.kampuslu.com (sözleşmede bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) isimli internet adresinden koçluk ve danışmanlık hizmeti almak üzere üye olan gerçek kişi (sözleşmede bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında yapılan Satış Sözleşmesi şartlarını belirler. SİTE’de koçluk ve eğitim danışmanlığı hizmeti veren gerçek kişi “KOÇ” olarak anılacaktır. SİTE’mizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.kampuslu.com adresindeki KAMPÜSLÜ firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir.

 

KULLANICI’lar SİTE’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, SİTE’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. 18 yaşından küçük bireyler velayeti ve vesayeti altında bulundukları kişiden onay almalıdır, aksi takdirde hizmet verilemeyecektir.

 

Taraflar; işbu sözleşmede bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. KULLANICI’ların üye olurken verdikleri bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan KAMPÜSLÜ sorumlu değildir. KULLANICI’lar tarafından SİTE’ye yüklenen veriler üyelik sona erdikten 6 (altı) ay sonra kalıcı olarak silinir. KULLANICI’lar, üyeliklerini sonlandırdıktan sonraki bu 6 (altı) ay içerisinde yüklediği verilerini alabilir, aksi takdirde SİTE hiçbir sorumluluk kabul etmez

 

2. GENEL HÜKÜMLER

KAMPÜSLÜ, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

KAMPÜSLÜ, KULLANICI’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

KULLANICI, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTE’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “KAMPÜSLÜ” yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya KULLANICI hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

KULLANICI’lar, KOÇ’ların özel hayatına müdahil olamaz. KULLANICI’lar, KOÇ’larla özel hayatta veya başka bir platform üzerinden danışmanlık hizmeti almanın KAMPÜSLÜ ile yapılan sözleşmenin fesih gerekçesi olduğunu kabul eder.

– Her ne sebeple olursa olsun KULLANICI’nın yasal süre dışındaki fesih ve iade talepleri KAMPÜSLÜ tarafından karşılanmaz.

KULLANICI, randevu saatinde telefona ya da görüntülü aramaya cevap vermemesi halinde seans hakkını kaybeder ve ücret iadesi yapılmaz. Erken veya geç kalınmasının sorumluluğu KULLANICI’lardadır. Benzeri durumun KOÇ’lar tarafından yaşatılması halinde ise KULLANICI talebine göre kullanım hakkı başka bir zamana ertelenir veya ücret iadesi yapılır.

– SİTE, KOÇ ve KULLANICI arasındaki görüşmeleri takip etmemekte; koçluk hizmetinin gizliliğine saygı duymaktadır. Bununla beraber SİTE, görüşme esnasındaki eylem, söylem ve davranışlardan sorumlu değildir.

-SİTE, canlı görüşmeler ve mesajlaşmalar esnasında suç teşkil eden bir eylem işlendiğini tespit ettiğinde hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

SİTE’de yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.

KULLANICI’lar diledikleri takdirde ve diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. SİTE aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

KAMPÜSLÜ, KULLANICI’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. KULLANICI’ların KOÇ’lara vereceği zararlar, KULLANICI’lar tarafından karşılanacaktır. KULLANICI’ların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer KULLANICI’lara gelebilecek zararlardan KAMPÜSLÜ sorumlu değildir.

KAMPÜSLÜ tarafından verilecek danışmanlık hizmeti “tavsiye” niteliğindedir. Eğitim Danışmanlığı hizmetinin içeriği gereği, hizmet alanın hedefe ulaşmak adına kendi gayreti ve şartları da büyük önem arz ettiğinden, verilecek eğitim danışmanlığı KULLANICI’lara mutlak surette hedeflediği üniversiteyi kazanma garantisi içermez. KULLANICI çeşitli beklenmeyen sebeplerden ötürü hedefine ulaşamazsa Kampüslü bu durumdan mesul değildir.

KULLANICI’lar SİTE’yi kullanırken ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder;

  • Görüşmeler, 20, 40 ve 60 dakika olmak üzere 3 farklı süre limiti üzerinden yapılacaktır.
  • Hizmetlere ödenecek bedeller SİTE’deki güncel fiyatlandırmalar üzerinden hesaplanacaktır.
  • Ücretsiz görüşmeler her KULLANICI için bir defaya mahsustur ve 15 dakikadır.
  • KULLANICI’lar, KOÇ’ların izni olmaksızın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.
  • KULLANICI’lar, maddi çıkar sağlamak amacıyla (para, kontör, kredi kartı bilgileri) isteyemez, kendisine ait banka hesap bilgisi paylaşamaz ve/veya dolandırıcılığa yeltenemez.
  • KULLANICI’lar, KOÇ’larla uyum sağlayamadıkları takdirde sonraki seanslarında başka KOÇ’lardan hizmet alabilirler.
  • KULLANICI’lar birbirleriyle hiçbir şekilde kişisel bilgilerini (soyad, e-posta, telefon, adres, vb.) paylaşamaz.
  • KULLANICI, rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında bunu SİTE’ye e-posta yoluyla bildirmelidir.
  • SİTE, akademik destek ve KOÇ randevusu amacının dışında kullanılamaz (SİTE’ye yazılı olarak bildirilmeden ve SİTE’nin rızası olmadan gerçek dünyada buluşmak, adres veya buluşma yeri belirterek bir araya gelmek vb.) Kendi iradesiyle böyle bir davranışta bulunan tüm KULLANICI’ların karşılaşacağı olumsuzluklardan SİTE kesinlikle sorumlu tutulamaz.
  • KULLANICI’lar görüşme esnasında başka SİTE’lerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan KULLANICI’lar sistemden atılır ve engellenir.

 

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. İşbu SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları KAMPÜSLÜ’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

4. GİZLİ BİLGİ

4.1. KAMPÜSLÜ, SİTE üzerinden KULLANICI’ların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.2. KULLANICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, KAMPÜSLÜ’nün kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler KAMPÜSLÜ bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. ÖDEME

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında KULLANICI’lar satın almış oldukları hizmetin kullanılmaması ve hizmetin ifasına 1 günlük süreden önce ve satın alınmasından 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. KULLANICI’nın yasal cayma hakkını kullanmayı talep etmesi halinde KAMPÜSLÜ yetkilileri KULLANICI ile iletişime geçecek ve KULLANICI’ların belirttikleri banka hesabına havale ile geri ödemelerini yapacaktır.

KULLANICI’lar ödemelerini SİTE üzerinden veyahut havale yoluyla peşin olarak gerçekleştirmelilerdir. Havale yöntemini kullanmak isteyen KULLANICI’lar yaptıkları havale işleminin bilgilerini 0553 609 87 57 numarası ya da info@kampuslu.com üzerinden KAMPÜSLÜ’ye vermekle yükümlüdürler.

 

6. KAYIT VE GÜVENLİK

KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

KULLANICI, SİTE ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden KAMPÜSLÜ sorumlu tutulamaz.

İnternet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı SİTE; geliştirdiği/geliştireceği yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkabilecek ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KULLANICI, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır. SİTE kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SİTE, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

KULLANICI’nın, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, SİTE bu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI’nın üyelik hesabı dondurulur. KULLANICI’ya ait veriler sistem tarafından 6 (altı) ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir.

KULLANICI’lar sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını kabul etmelidirler. Çerezler, bir internet sitesinin KULLANICI’nın bilgisayarındaki sabit diskteki çerez dosyasına aktardığı bilgi parçalarıdır. Bunlar KULLANICI’ların SİTE’yi gezinmesine olanak sağlar ve gerektiğinde SİTE’ye erişen KULLANICI’ların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olurlar.

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

KAMPÜSLÜ, dilediği zaman SİTE’de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler SİTE’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

 

10. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, KAMPÜSLÜ’nün bilinen e-posta adresi ve KULLANICI’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Lütfen SİTE’mizi kullanmadan evvel bu Satış Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Bu SİTE’yi kullanan, üye olan ve alışveriş yapan KULLANICI’larımız yukarıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. Bu sözleşme KULLANICI’nın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Kampüslü tarafından verilen tüm servisler, www.kampuslu.com adresinde kayıtlı Faruk SARTIK – Ömer Faruk SEZGİN Adi Ortaklığı firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) şirketimiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Satış Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Satış Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

  1. kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  10. Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan site yönetimine bildiriniz.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Her kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için firmamıza ait info@kampuslu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İADE VE İPTAL KOŞULLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

İşbu sözleşme, Faruk SARTIK – Ömer Faruk SEZGİN Adi Ortaklığı (“SATICI”) ile SATICI’nın sahibi olduğu Kampüslü Eğitim Danışmanlığından hizmet almak isteyen kişi “ALICI” arasında iade ve iptal koşullarını belirlemektedir. SATICI’dan hizmet alan her ALICI bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.ALICI’lar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

3. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın hizmet teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

4.Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI‘ya ödenmez ise, hizmet ALICI’ya verilmeyecektir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET VAKTİNDE GERÇEKLEŞMEZ İSE:

5.SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemezse durum ALICI’ya bildirilir. ALICI hizmetin başka bir vakitte gerçekleşmesini veya ödeme iadesi talep edebilir. ALICI siparişi iptal edip geri ödeme talep ederse; ödemeyi yapmış olduğu kredi/banka kartına 14 gün içerisinde havale ile bu ücret ödenir.

CAYMA HAKKI:

6.ALICI; satın aldığı hizmetin kendisine tanımlanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti herhangi bir şekilde kullanmaması şartı ile, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Faruk SARTIK – Ömer Faruk SEZGİN ADİ ORTAKLIĞI

ADRES: Uğurmumcu Mah. FSM Cad. No:31

EPOSTA: info@kampuslu.com

Tel: 05536098757

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

8.ALICI, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

9.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI‘ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. ALICI’ ya teslim edilen hizmetlerin faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) cayma hakkının kullanımı için SATICI’ya e-posta yoluyla iletilmelidir.

İADE KOŞULLARI:

11.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir.

12.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

ÖDEME VE TESLİMAT

13.www.kampuslu.com üzerinden veya Banka Havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TR240020500009657162100001 IBAN numaralı hesabımıza (TL) ödeme yapabilirsiniz.

 1. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi/banka kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
 2. Satın alım sonrası hizmet, www.kampuslu.com üzerindeki hesabınıza otomatik olarak tanımlanacaktır.

 

KVKK

İşbu Aydınlatma Metni, Faruk SARTIK – Ömer Faruk SEZGİN (“Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.kampuslu.com] adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
   isteme,
  7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
   ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
   sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
   giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Uğurmumcu Mah. FSM. Cad. No:31, D:28 Kartal/İstanbul adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz haklara ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

5. KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen
ve kanuna uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir;

  • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
  • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza
   hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
   korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.