BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT MATEMATİK

NOTLARI BURADA!

1 - Trigonometri

2 - Analitik Geometri

3 - Temel Kavramlar

4 - Sayı Basamakları

5 - Bölme ve Bölünebilme

6 - EBOB – EKOK

7 - Rasyonel Sayılar

8 - Basit Eşitsizlikler

9 - Mutlak Değer

10 - Üslü Sayılar

11 - Köklü Sayılar

12 - Çarpanlara Ayırma

13 - Oran Orantı

14 - Denklem Çözme

15 - Problemler

16 - Kümeler

17 - Kartezyen Çarpım

18 - Mantık

19 - Fonskiyonlar

20 - Polinomlar

21 - 2.Dereceden Denklemler

22 - Permütasyon ve Kombinasyon

23 - Olasılık

24 - İstatistik

25 - Karmaşık Sayılar

26 - 2.Dereceden Eşitsizlikler

27 - Parabol

29 - Diziler

28 - Logaritma

30 - Limit

31 - Türev

32 - İntegral