BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT KİMYA

NOTLARI BURADA!

1 - Modern Atom Teorisi

2 - Kimya Bilimi

3 - Atom ve Periyodik Sistem

4 - Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

5 - Kimyasal Hesaplamalar

6 - Kimyanın Temel Kanunları

7 - Asit, Baz ve Tuz

8 - Maddenin Halleri

9 - Karışımlar

10 - Doğa ve Kimya

11 - Kimya Her Yerde

12 - Modern Atom Teorisi

13 - Gazlar

14 - Çözeltiler

15 - Kimyasal Tepkimelerde Enerji

16 - Kimyasal Tepkimelerde Hız

17 - Kimyasal Tepkimelerde Denge

18 - Asit-Baz Dengesi

19 - Çözünürlük Dengesi

20 - Kimya ve Elektrik

21 - Karbon Kimyasına Giriş

22 - Organik Kimya