BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT FİZİK

NOTLARI BURADA!

1 - Vektörler

2 - Kuvvet, Tork ve Denge

3 - Kütle Merkezi

4 - Basit Makineler

5 - Hareket

6 - Newton’un Hareket Yasalar

7 - İş, Güç ve Enerji II

8 - Atışlar

9 - İtme ve Momentum

10 - Elektrik Alan ve Potansiyel

11 - Paralel Levhalar ve Sığa

12 - Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

13 - İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

14 - Çembersel Hareket

15 - Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

16 - Basit Harmonik Hareket

17 - Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

18 - Atom Modelleri

19 - Büyük Patlama ve Radyoaktivite

20 - Modern Fizik

21 - Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları