BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT EDEBİYAT

NOTLARI BURADA!

1 - Kişisel Hayat Çevresinde Gelişen Öğretici Metinler

2 - Metin Türleri

3 - Kişisel Gazete Çevresinde Gelişen Öğretici Metinler

4 - Anlam Bilgisi

5 - Dil Bilgisi

6 - Güzel Sanatlar ve Edebiyat

7 - Metinlerin Sınıflandırılması

8 - Şiir Bilgisi

9 - Edebi Sanatlar

10 - Türk Edebiyatı Dönemleri

11 - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

12 - Halk Edebiyatı

13 - Divan Edebiyatı

14 - Tanzimat Edebiyatı

15 - Servet-i Fünun Edebiyatı

16 - Fecr-i Ati Edebiyatı

17 - Milli Edebiyat

18 - Cumhuriyet Şiiri

19 - Cumhuriyet Romanı

20 - Cumhuriyet Dönemi

21 - Edebiyat Akımları

22 - Dünya Edebiyat