BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT MATEMATİK

NOTLARI BURADA!

1 - Mantık

2 - Temel Kavramlar

3 - Sayı Basamakları

4.1 - Rasyonel Sayılar

4.2 - Rasyonel Sayılar

5 - EBOB – EKOK

6 - Rasyonel Sayılar

4.1 - Rasyonel Sayılar

4.2 - Rasyonel Sayılar