BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT COĞRAFYA

NOTLARI BURADA!

1 - Biyomlar ve Biyocoğrafya

2 - Ekosistem

3 - Doğadaki Ekstrem Olaylar

4 - İlk Medeniyet ve Şehirler

5 - Nüfus Politikaları

6 - Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

7 - Ekonomik Faaliyetler

8 - Göç ve Şehirleşme

9 - Türkiye Ekonomisi

10 - Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

11 - Bölgesel Kalkınma Projeleri

12 - İklim ve Yer şekilleri

13 - Ülkeler Arası Etkileşim

14 - Küresel ve Bölgesel Örgütler

15 - Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları

16 - Bölgeler ve Ülkeler

17 - Çevre ve Toplum

18 - Doğal Afetler