BOĞAZİÇİLİ'NİN GALATASARAYLI'NIN KOÇLU'NUN İTÜLÜ'NÜN ODTÜLÜ'NÜN YKS TÜRKİYE DERECELERİNİN

AYT BİYOLOJİ

NOTLARI BURADA!

1 - Sinir Sistemi

2 - Endokrin Sistem

3 - Duyu Organları

4 - Destek ve Hareket Sistemi

5 - Sindirim Sistemi

6 - Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

7 - Solunum Sistemi

8 - Boşaltım Sistemi

9 - Üriner Sistem

10 - Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

11 - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

12 - Nükleik Asitler

13 - Genetik Şifre ve Protein Sentezi

14 - Canlılık ve Enerji

15 - Fotosentez ve Kemosentez

16 - Hücresel Solunum

17 - Bitki Biyolojisi

18 - Canlılar ve Çevre